Teknoloji

Teknolojinin Şanlıurfa Ekonomisi ve İstihdamına Kaldıraç Etkisi

Teknolojik gelişmeler eğitimden sosyal yaşama, bankacılıktan tarıma tüm alanlarda insan hayatını şekillendirmekte, verimlilikte sağladığı artış ve ekonomik büyümeyle bütün sektörlere yön vermektedir. Yeni teknolojilerin sunduğu fırsatlar şehirlerin gelişmesini hızlandırırken, ekonomisine büyük katkı yaparak ülkelerin küresel pazardaki duruşunu da güçlendirmektedir. Urfa 4.0 Zirvesi ile Şanlıurfa’nın genç nüfus ve üniversitesi ile mevcut potansiyelinin; bilişim, yazılım, endüstri 4.0, yapay zekâ gibi teknolojinin öne çıktığı birçok alan ile bir araya getirilerek, iş dünyası ve teknolojinin kaldıraç etkisi ile Üniversite-Sanayi iş birliğinin sağlanması, şehrin istihdam politikalarında verimliliğin artırılması amaçlanmaktadır.

Prof. Dr. Ertuğtul Karaçuha
İTÜ Bilişim Enstitüsü Müdürü

Çalıştay Başkanı

Doç. Dr. Berkan Aydilek
Harran Üniversitesi Tek.&B.Sayar Müh. Bölüm Bşk. Bilgi Teknolojileri Arşt. Mrk. Müdür

Çalıştay Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Abdülkadir Gümüşçü
Harran Üniversitesi

Raportör

Burak Biçen
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı BTGM Daire Başkanı

Üye

Emrullah Emen
Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü Dijital Teknolojiler Dairesi Başkanlığı - Sanayi ve Teknoloji Uzmanı

Üye

Doç. Dr. Gençay Sarıışık
Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı - Harran Üniversitesi

Üye

Doç. Dr. Sercan Demir
Akademisyen - Harran Üniversitesi

Üye

Dr. Yenal Arslan
Akademisyen - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Üye

Öğr. Gör. Dr. M. Ali Koçakoğlu
Harran Üniversitesi Şanlıurfa Teknokent - TTO Müdürü

Üye

Elif Sürer
ODTÜ GİMER Direktörü

Üye

Yunus Çolak
Karacadağ Kalkınma Ajansı - Koordinatör

Üye

Hüseyin Kayabaşı
Network Ekip Lideri - Türk Telekom

Üye

Caner Çanak
Turkcell Yapay Zeka Teknolojiler Yöneticisi

Üye

Kürşat Günenç
Microsoft Eğt. End. Direktörü

Üye

Osman Ali Polat
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - Mezopotamya Living LAB Müdür

Üye

Barış Varış
Cisco - Dijital Dönüşüm Program Lideri

Üye

Şevket Hasdemir
Trio Bilişim - Yönetici Ortak

Üye

Burak Baskın
SAS Türkiye - Çözüm Yöneticisi

Üye

Ümit Atalay
Robusta Yatırımcı Ortak

Üye

Mutlu Ataç
Bulutistan Yönetim Kurulu Üyesi

Üye

Müminhan Bilgin
Bilgi Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

Üye

Can Sobutay
İnfrasis Genel Müdür - Kurucu Ortak

Üye